Tips verbetering studievoorwaarden

Het is fijn als je gemiddelde tot hoge punten haalt op school. Dat betekent dat het redelijk tot goed met je gaat en dat je waarschijnlijk geen al te grote problemen met de leerstof hebt. Scoor je laag of minder dan gemiddeld dan is het goed stil te staan bij wat er aan de hand is. Maar ook als je niet tevreden bent met je prestaties is het goed eens kritisch te kijken naar hoe je studeert. Je kunt dan acties ondernemen om zaken te verbeteren.

Hieronder geven we je een aantal tips om je studievoorwaarden te verbeteren.


Motivatie

Motivatie om te studeren moet op de allereerste plaats uit jezelf komen.

Bedenk dat je op school zit om iets te leren en dat leren je de kans biedt om je talenten te benutten, op school maar vooral ook later in je werk. Je wilt toch niet je hele leven vakken blijven vullen bij de supermarkt?

Probeer de positieve kanten van het leren te zien en realiseer dat iets nooit alleen maar leuk kan zijn. Probeer datgene wat je leert te betrekken op je belangstelling of op het nieuws van alledag. Lees eens wat extra's over een vak, buiten de lesstof om. Succes behalen, iets kunnen, geeft een kick en dat motiveert. Wanneer je iets maar half doet of op een laag pitje zul je nooit die echte kick beleven. Beloon jezelf voor een goed cijfer. Goed in de zin dat je het gevoel hebt het optimale eruit gehaald te hebben.

Concentratie

Een goede concentratie is essentieel voor studiesucces. Als je je niet goed kunt concentreren, moet je je afvragen waardoor dat komt. Op de een of andere manier wordt je ergens door afgeleid. Dat kan van binnenuit komen als je gedachten elders zijn, doordat je problemen hebt of omdat je niet gemotiveerd bent en liever iets anders zou gaan doen. Het kan ook aan de omgeving liggen. Een rustige, niet lawaaierige, werkomgeving met weinig afleidingen kan goed helpen. Belangrijk is ook dat je niet te lang achter elkaar studeert. Neem na drie kwartier liever even kort pauze. Deel de leerstof in in kleine overzichtelijke stukken. Maak een planning en houd je eraan. Als je merkt dat je concentratie wegglijdt, neem even afstand en blijf niet zitten 'dromen'. Goed slapen en op tijd rust nemen zijn natuurlijk ook bevorderlijk voor je concentratie.

Plannen

Door goed te plannen kom je niet in tijdnood. Kijk wat je moet doen op korte en lange termijn en maak een planning zodat je op tijd klaar kunt zijn. Maak de planning liever te ruim dan te krap. Zorg dat je niet te veel in een keer moet doen. Deel je takenpakket in kleinere stukjes op. Plan daarbij je werk zo dat je eerst het leerwerk en de lastigste stukken doet en daarna het maakwerk. Zorg dat je gemotiveerd en geconcentreerd aan de slag gaat.

Studiecondities

Studiecondities hebben te maken met de plek, de tijd en de efficiëntie waarmee je studeert. Een vaste werkplek, die tevens rustig en opgeruimd is, is erg belangrijk.

Als je leert van de fouten die je gemaakt hebt in een proefwerk, dan kun je daar de volgende keer je voordeel mee doen. Moeilijke woorden opzoeken in een woordenboek vergoot je woordkennis en dus het gemak en het begrip waarmee je leest. Als je je huiswerk goed en duidelijk opschrijft in je agenda, kun je goed plannen en wordt je niet verrast. Als je meteen begint, na een korte pauze, als je thuiskomt, kom je niet in tijdnood. Heb je tijd over dan kun je alvast vooruit gaan werken voor een proefwerk bijvoorbeeld.

Zelfvertrouwen

Dat je enigszins gespannen bent voor een proefwerk of spreekbeurt is niet zo gek. Het is eigenlijk heel normaal. Artiesten en topsporters hebben er ook mee te maken voor ze gaan optreden. Die spanning, we noemen dat positieve faalangst, is bevorderlijke voor de prestatie. Wat anders wordt het wanneer die spanning ten koste gaat van de prestatie. Dat noemen we dan negatieve faalangst. Er kunnen dan allerlei klachten zijn zoals slecht slapen, hevig transpireren en zelfs een black out. Het lijkt dan dat je alles vergeten bent. Je prestaties worden minder, wat natuurlijk weer niet bevorderlijk is voor je zelfvertrouwen, waardoor de negatieve faalangst in stand wordt gehouden en soms nog alleen maar erger wordt. Wat je in ieder geval kunt doen is te zorgen dat je motivatie, concentratie en studiecondities in orde zijn.

Neem ruim de tijd van te voren voor je studie, plan goed, maar baken die tijd ook goed af. Ga niet te lang door en ga ook niet op het laatst van alles nog zitten te herhalen. Je hoeft ook niet alles te weten. Dat kan ook niet. Op een gegeven moment is het genoeg. Stel geen te hoge eisen aan jezelf, maar ook geen te lage eisen. Bij negatieve faalangst zit het vaak duidelijk tussen de oren. Heb je er last van, neem dan contact op met je mentor. Die kan met je bespreken wat je er aan kunt doen met behulp van een deskundige.

Lichamelijke conditie

Een goede lichamelijke conditie is een belangrijke voorwaarde voor succes op school. Als je je vaak moe voelt of lusteloos gaat studeren niet zo gemakkelijk natuurlijk. Je zou kunnen onderzoeken waaraan dat ligt. Eet en leef je gezond, ga je niet te laat naar bed, ben je erg gespannen ergens door? Je zou daar zelf wat aan kunnen doen door vroeger naar bed te gaan bijvoorbeeld. Als er zaken zijn waar je geen grip op denkt te hebben, zou je een huisarts kunnen consulteren.

Tevredenheid

Je kunt je lichamelijk gezond voelen, maar toch niet lekker in je vel zitten. Je kunt een vaag gevoel van onbehagen hebben of duidelijk ontevreden zijn over jezelf. Gevoelens van grote onzekerheid kunnen je overspoelen. Je vindt jezelf lelijk of dom. Ook kan het zijn dat je denkt dat anderen je niet mogen. Bedenk dat het gevoelens zijn die voor een deel bij je leeftijd horen. Iedereen heeft daar in bepaalde mate wel eens last van, maar meestal gaat dat na een tijdje over. Heb je er voor langere tijd last van en beïnvloed het je functioneren, dan zou je naar je mentor kunnen gaan en de mogelijkheid van psychologische hulp kunnen overwegen.